ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Ki a személyes adataim adatkezelője?
Az adatkezelő az Accor-Pannonia Hotels Szállodaüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (alaptőke HUF 4,020,706,000, székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 41-43. 1. emelet, Magyarország, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-041748) illetve az Accor S.A. (székhely: 82 rue Henri Farman, 92130 Issy les Moulineaux, Franciaország). Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése lenne a személyes adatainak védelmével kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az Adatvédelmi Felelősünkkel a következő elérhetőségen: pl.gdpr@accor.com.

Milyen okból és célból kerülnek a személyes adataim felhasználásra?
A személyes adatai kezelésének elsődleges oka az Önnel kötött szerződés teljesítése, mely magában foglalja a hoteleinkben való foglalásai és tartózkodásai kezelését, illetve az adatkezelőre vonatkozó törvényi előírásoknak való megfelelést (ideértve a szerződés szerinti fizetéssel kapcsolatos ügyintézést).
Az Ön által adott adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás önkéntes jellegű, azonban szükséges a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez illetve a szolgáltatás nyújtásához és a vonatkozó fizetéssel kapcsolatos törvényi kötelezettségeknek való megfeleléshez.
Bizonyos esetekben személyes adat az alábbi okokból kifolyólag is kezelésre kerül: adatkezelő jogos érdeke alapján, ideértve a termékek vagy szolgáltatások direct marketingjét; illetve a szállodában töltött tartózkodása során nyújtott élmény fokozása érdekében, melynek során többek között vendégelégedettségi felmérések kerülnek megküldésre; az Ön hozzájárulása alapján, amelyet egyes Accorhotels programokhoz/projektekhez ad, ideértve olyan eseteket, amelynek célja, hogy az Önnek nyújtott szolgáltatásokat és marketing tartalmat személyre szabjuk, pl.: speciális szállodai ajánlatokkal.

Ki férhet hozzá a személyes adataimhoz?
Személyes adatok megosztásra kerülhetnek az Accorhotels Csoport márkái alatt üzemelő szállodákkal, vagy az Orbis Csoporthoz és az Accor Csoporthoz tartozó cégekkel illetve szállodai szolgáltatókkal. Személyes adat harmadik országok (Európai Gazdasági Térségen kívülre) részére is továbbításra kerülhet, amely esetben megfelelő biztosítékokat vezetünk be és azon érintett, akinek az adata továbbításra kerül, hozzáférést kérhet az adathoz illetve arra vonatkozó információhoz, hogy milyen biztonsági intézkedések alkalmazandóak az ilyen adattovábbításra illetve, hogy hova történt az adattovábbítás.

Mi a teendő, ha nem szeretném, hogy a továbbiakban is kezeljék a személyes adataimat?
Amennyiben hozzájárulást adott a személyes adatai kezeléséhez, bármikor ingyenesen és bármely egyéb negatív következmény nélkül visszavonhatja a hozzájárulását a kérelmének a következő e-mail címre való elküldésével: data.privacy@accor.com vagy pl.gdpr@accor.com, illetve annak egyéb módon – pl.: közvetlenül a recepción történő felénk való kommunikálásával. A személyes adatainak marketing célokra való felhasználása (ideértve a vendég elégedettségi felméréseket) és az AccorHotels Csoporton belül való megosztása ellen bármikor kifogást emelhet a fent megadott elérhetőségen való kapcsolatfelvétellel.

Milyen jogaim vannak a kezelt személyes adataimmal kapcsolatban?
Önnek joga van a személyes adataihoz való hozzáférést, helyesbítést, törlést kérni, az adatkezelés ellen kifogással élni, adathordozhatósághoz való jogával élni, az adatkezelés korlátozását kérni, illetve az illetékes felügyeleti szervnél panaszt tenni.

Mennyi ideig kezelik a személyes adataimat?
Az adatok az Accorhotels szálloda hálózat által nyújtott szolgáltatások igénybevételének ideje alatt (ideértve bármely olyan programban való részvételt, melyhez Ön csatlakozott) és/vagy a nyújtott szolgáltatások teljesítésével és a vonatkozó fizetéssel kapcsolatos vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint kerülnek kezelésre.

Hogyan juthatok a témakörben részletesebb információhoz?
Részletesebb információt kaphat az Adatkezelési Szabályzatunkból illetve a Személyes Adatvédelmi Kartánkból, melyek elérhetőek a www.orbis.pl illetve a www.accorhotels.com honlapon vagy vegye fel a kapcsolatot az Adatvédelmi Biztosunkkal a pl.gdpr@accor.com e-mail címen. Ezen túlmenően bármikor kérheti tőlünk, hogy a Személyes Adatvédelmi Kartánkból illetve az Adatkezelési Szabályzatunkból biztosítsunk Önnek egy példányt.